In sneltreinvaart naar een high performance team!

Tien geboden van het nieuwe leidinggeven

leiderschap

Leiderschap
Iedere organisatie wil optimaal functionerende teams. High performance dus.
Er worden in de vakliteratuur talloze stijlen van leiderschap beschreven hoe dat dan te realiseren en veel stijlen lopen ook in elkaar over. Belangrijk is om de definitie van leiderschap helder te hebben.
Leiderschap zou je kunnend definiëren als een interactie tussen degenen die de leiding hebben en degenen die deze leiding volgen. De leidinggevende probeert op basis van persoonlijk contact de prestaties van individuele medewerkers te beïnvloeden door hen goed te instrueren, te motiveren en te inspireren. Daarnaast zorgt de leidinggevende ervoor dat medewerkers optimaal met elkaar in teams samenwerken.

Leiderschap is ook gericht op het bereiken van resultaat. Dat kunnen concrete doelen zijn of het realiseren van een aanlokkelijk toekomstbeeld.

leiderschap

‘Old school’ vs. ‘New school’
De leiderschapsstijl die uitgaat van het uitoefenen van controle bestaat nog steeds. Medewerkers worden hier top-down aangestuurd door hun leidinggevenden die zélf de beslissingen neemt en taken en verantwoordelijkheden vervolgens delegeert. Er wordt leiding gegeven vanuit de visie dat medewerkers dit leiderschap moeten volgen om tot de beoogde resultaten te komen. Het klassieke beeld van de leider als ‘sterke man’ dus.

Organisaties moeten tegenwoordig echter steeds wendbaarder worden en hun (nieuwe lichting van) medewerkers vragen, ja eisen zelfs vertrouwen, waardering, autonomie en de mogelijkheid om hun creativiteit en talenten volledig in te zetten. Ze willen geïnspireerd worden met ambitieuze doelstellingen en een hoge mate van verantwoordelijkheid.

Bij dit ‘New school’ denken horen leiders die weten hoe ze hun medewerkers maximaal kunnen laten ‘shinen’ terwijl ze zelf hierbij op de achtergrond blijven. Dienende leiders dus

Het nieuwe leidinggeven
Ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar bijvoorbeeld ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden en het monitoren van output.
Dit zijn de ‘Do’s’ bij dienend leiderschap:

 1. Focus je op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Laat blijken dat je vertrouwen hebt in de kwaliteiten van je mensen door hun input serieus te nemen. Doe een beroep op hun expertise en ondernemerschap en betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven.
 2. Geef gericht feedback en wees glashelder over zowel positieve zaken als de ontwikkelpunten. Wees niet scheutig met het uitspreken van je waardering en gemeende complimenten.
 3. Vraag je medewerkers actief om feedback over jouw eigen functioneren, wees open over de leerpunten die je bij jezelf hebt ontdekt en de manier waarop je deze wilt aanpakken. Ook als leider streef je immers naar high performance.
 4. Doe voortdurend een beroep op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van je mensen. Stel de juiste vragen vanuit bijvoorbeeld het ‘GROW model.
 5. Heb voortdurend oog voor mogelijke verstoringen in je team of zaken die door individuele medewerkers als probleem worden ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de drie ‘systeemaspecten’ van ‘Balans’, ‘Rangorde’ en ‘Binding’.
 6. Heb oog voor de optimale samenwerking in je team. Zorg ervoor dat teamleden dezelfde ‘taal’ spreken en pak verstoringen meteen op een ‘dienende’ manier aan. Lees hier over een prachtig instrument hiervoor.
 7. Zorg voor een duidelijke en ambitieuze ‘stip op de horizon’. Daag je mensen uit! Binnen een high performance team verlangen je mensen naar uitdaging en willen ze weten wat van hen verwacht wordt. Monitor de resultaten. Leg bij voorkeur ook het eigenaarschap ervan individueel neer.
 8. Investeer in de voortdurende ontwikkeling van je mensen. Een open deur, maar juist bij high performance medewerkers wordt hier te weinig aandacht aan besteed.
 9. Neem voortdurend je eigen voorbeeldgedrag onder de loep en ‘practise what you preach’. Deze factor is een belangrijke aanleiding dat medewerkers vroegtijdig hun ontslag nemen. Lees dit artikel ook nog even dat ruim 1.325.000 keer is gedeeld op LinkedIn .
 10. Heb niet alleen oog voor de belangen van je mensen, maar ook die van alle overige stakeholders. Communiceer die ook naar je mensen.

Nice to have of Need to have?
Geloof ons, dienend of faciliterend leiderschap is geen hype. Er is een heuse ‘War for talent’ gaande in de huidige economie. Organisaties die onvoldoende oog hebben voor de trend binnen werkrelaties: het verschuiven van controle naar vertrouwen, gaan deze ‘War‘ beslist verliezen.
De ’10 geboden’ zoals ze hierboven opgesomd staan, vragen nogal wat. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat je de nodige vraagtekens hebt over hoe dit allemaal te realiseren.

Wil je hier op je gemak een keer met ons over brainstormen? Maak dan een afspraak in de online agenda of bel gewoon even. De koffie staat in ieder geval klaar.

Ik herken veel in dit artikel en kom graag een kop koffie drinken!

2 reacties op “In sneltreinvaart naar een high performance team!

 1. Paula Vlaar zegt:

  Ik heb nu een aantal blogs gelezen van jullie en wordt er iedere keer vrolijk van. Ik sta achter jullie visie en probeer dit ook in praktijk te brengen. Het lijkt me leuk om hierover met jullie van gedachten te wisselen.

  groetjes Paula

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven