Wat is jouw naam, rang en nummer?

Je weet; het aspect ‘Systemisch werken’ speelt een belangrijke rol in de wijze waarop wij als W2 Insight verandertrajecten begeleiden bij onze klanten. Systemisch werken betekent; verantwoordelijkheid en aandacht hebben voor alle dynamieken die binnen een systeem kunnen spelen. “Wat is eigenlijk een systeem” vraag je je misschien af? Welnu; overal waar mensen samen zijn of samen werken, vormt zich een systeem. Een klein voorbeeld wat we vaker gebruiken en wat voor iedereen herkenbaar is: Stel, je zit met een aantal goede vrienden op een terras. De sfeer is opperbest, er wordt veel gelachen en volop bijgepraat over wat iedereen heeft beleefd. Plotseling schuift uit het niets een verre kennis van één van je vrienden aan die meteen iets voor zichzelf bestelt. De persoon mengt zich ook volop in jullie gesprekken. Wat doet dit met je? Hoe voelt dat? Voor iedereen herkenbaar dat zoiets in allereerste instantie als storend wordt ervaren. Het kan zelfs zijn dat de leuke sfeer daarna helemaal verdwenen is en de een na de ander weggaat. Nu; deze ‘verstoring’ die iedereen voelt is dat systeem dat op zo’n moment laat gelden. We hebben het al in eerdere artikelen aangehaald; elk systeem werkt vanuit drie basisprincipes: • Rangorde: in elk systeem is er sprake van een bepaalde rangorde en verantwoordelijkheid. • Binding: iedereen en alles dat deel uitmaakt van het systeem, hoort erbij. • Geven en ontvangen: er moet balans zijn tussen geven en ontvangen. In de komende drie nieuwsbrieven zullen we dieper ingaan op het hoe en waarom van deze drie systemische basisprincipes. Deze nieuwsbrief staat in het teken van het basisprincipe ’Rangorde’. In elk systeem is er sprake van een rangorde, een volgorde. In elke vorm van rangorde heeft ook iedereen z’n eigen plek! Vaak is deze rangorde van nature bepaald. Kijk bijvoorbeeld binnen een gezin. Binnen organisaties is er ook een rangorde, echter deze kan een stuk lastiger te duiden zijn; is het de directeur, de oudste medewerker of misschien wel degene met de meeste ervaring die feitelijk voorop loopt? ‘Rangorde’ betekent voor iedereen in het systeem dat hij of zij de eigen plek moet innemen. Niets meer en niets minder! Doet iemand dit niet door bijvoorbeeld verantwoordelijkheden niet te nemen of juist verantwoordelijkheden van anderen over te nemen, raakt ‘Rangorde’ verstoord. Er ontstaan symptomen als onvrede en onrust binnen de organisatie. Om het nog ingewikkelder te maken; ‘Rangorde’ kan door tal van factoren en met de allerbeste bedoelingen worden verstoord. Een klein voorbeeld van een verstoring van rangorde: Enige tijd geleden werd ons advies gevraagd door een bedrijf waar een aantal symptomen zichtbaar werden: medewerkers voelden zich onveilig, er was onduidelijkheid over functies en bevoegdheden. Door dit alles ontstond chaos en vooral onrust op afdelingen. Gelet op de symptomen die werden aangegeven, kwam het basisprincipe van ‘Rangorde’ al snel in beeld; De problemen waren begonnen na de komst van een nieuwe commercieel directeur. Deze moest zijn draai in de organisatie nog vinden. Omdat de manager die hiërarchisch onder hem stond, druk bezig was met een project, zocht de nieuwe directeur (mede om de manager te ontlasten) rechtstreeks zijn klankbord bij enkele medewerkers op de werkvloer. Het gevolg hiervan was dat deze medewerkers op hun beurt regelrecht naar deze nieuwe directeur liepen wanneer zij iets geregeld wilden hebben. De manager kwam zo steeds meer buiten spel te staan en viel uiteindelijk uit met klachten van overspannenheid. Tevens ontstond elders de indruk dat een aantal medewerkers nu wel èrg goede contacten had met “die nieuwe”. Enkele medewerkers gingen hierop de nieuwe directeur mijden en diens opdrachten negeren. Dit riep weer veel onvrede en onrust op bij andere medewerkers……………. Nu je dit zo hebt gelezen; kijk eens naar je eigen organisatie: Hoe zit het met de rangorde in jouw organisatie? Is die duidelijk en wordt die gerespecteerd? Is jouw ‘naam, rang en nummer’ duidelijk voor iedereen en ook voor jezelf? Handel je er ook naar en neem je je ‘plek’ in? Help anderen met je ervaringen en deel je inzichten in een comment onderaan dit artikel. Herken je de symptomen van een verstoorde ‘Rangorde’ in je organisatie; je weet ons te vinden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven