Referenties

Gemeente Weert

training eigenaarschap

W2 Insight heeft voor onze medewerkers de trainingen ‘Eigenaarschap’ verzorgd. Bij het samenstelen van deze trainingen is goed nagedacht over de thema’s die tijdens de training Eigenaarschap aan de orde komen. Deelnemers worden tijdens de trainingen aan het denken gezet en gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen om het geleerde actief in de praktijk te […]

Dienst Justitiële Inrichtingen

W2 Insight heeft meerdere jaren tot volle tevredenheid van de Dienst Justitiële Inrichtingen te Roermond (onderdeel van het Ministerie van Justitie) trainingen aan langgestrafte gedetineerden gegeven in de laatste fase van hun detentie. De thema`s van deze trainingen behelzen met name Communicatie en Persoonlijk Leiderschap waarbij deze moeilijke doelgroep steeds varieert van samenstelling en hulpvragen. […]

Risse Groep

W2 Insight heeft bij Risse Groep voor onze werkleiders een programma verzorgd van training en training on the job. Dit programma is gericht geweest op het terugdringen van het kortdurende frequente verzuim van de medewerkers. Juist bij het terugdringen van deze vorm van verzuim zien wij als Risse de juiste relatie tussen medewerker en werkleider […]

Best Miracles

W2 Insight is van grote waarde geweest bij het opzetten en verder ontwikkelen van onze opleiding voor Reïntegratie Adviseurs en personeelsconsulenten. W2 Insight levert als geen ander maatwerk en werkt op een persoonlijke en authentieke manier aan attitude en persoonlijke ontwikkeling van de cursisten. Zowel in persoonlijke coaching als in groepsverband worden zo grote transformaties […]

Westrom

W2 Insight heeft ten behoeve van het samenvoegen van drie afdelingen tot een nieuw team voor Westrom een trainingsprogramma samengesteld en uitgevoerd. Het programma had primair tot doel dat er een transitie zou worden gemaakt naar samenwerken in één team. Daarnaast had het programma tot doel dat het team en de betreffende medewerkers meer gingen […]

Calibris

Als manager van Calibris Contract heb ik 5 jaar intensief mogen samenwerken met W2 Insight. Dit naar grote tevredenheid. W2 Insight brengt de kennis in die voor onze relaties van grote waarde is. Door het inzetten van een grote diversiteit aan methodieken, wordt er door W2 Insight voortdurend kwaliteit en maatwerk geleverd. Dit levert voor ons een grote […]

Radar

De samenwerken met W2 Insight heb ik steeds als zeer prettig én succesvol ervaren. W2 Insight is veel meer een partner dan alleen maar een bureau met een goede dienstverlening. In de situatie waar ik met hen heb samengewerkt resulteerde dit bijvoorbeeld in het meedenken bij grotere aanbestedingen en het mede geven van presentaties voor een gunningscommissie. De […]

Leeuwenborgh Opleidingen

W2 Insight heeft voor het gehele team Facilitair van Leeuwenborgh Opleidingen een traject verzorgd van teamontwikkeling met als doel de groep van deelnemers uiteindelijk om te vormen tot een goed functionerend team. W2 Insight hanteerde een pragmatische aanpak en wist door een afwisselend programma, alsmede betrokkenheid en humor van de trainers, de deelnemers goed te […]

De Taalbrug

W2 Insight heeft voor het team Facilitaire Dienst van de Taalbrug een programma verzorgd met als doelstellingen: teamontwikkeling en optimaliseren samenwerking. W2 Insight heeft op praktische wijze ervoor gezorgd dat het team en de teamleden effectiever kunnen werken en samenwerken vanwege de gemeenschappelijke ‘taal’ die nu gesproken wordt en het verhoogde gevoel van eigenaarschap bij de teamleden. […]

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven