Wil je een groeicultuur of performancecultuur?

In 5 stappen naar een groeicultuur

Organisaties houden elke dag diverse prestatie-indicatoren scherp in het oog. Denk bijvoorbeeld aan: Rendement, Efficiency, Bezettingsgraad, Verzuim, Omzet, of klanttevredenheid.
Terecht, want in de huidige markten wil je als organisatie up to date zijn en voorbereid op al het mogelijke dat misschien morgen al staat te gebeuren.

Het spreekt ook voor zich dat het van het allergrootste belang is om over goede en betrokken medewerkers te beschikken. Zij spelen de hoofdrol en  zorgen ervoor dat organisaties hun concurrentiepositie versterken en hun bestaansrecht behouden.

Als vanzelf maken dezelfde medewerkers zo deel uit van de prestatiecultuur zoals die als vanzelf ontstaat.

Ironie
In een prestatie gerichte cultuur zijn kpi’s en targets vaak ‘heilig’. De lat ligt hoog met de focus op een voortdurende verbetering. Mensen worden beoordeeld op (alleen) hun hard skills  Deze focus zorgt er ook voor dat andere kwaliteiten van medewerkers soms onderbelicht blijven, wat een negatieve impact heeft op motivatie van medewerkers. Want juist de prestatie-oriëntatie resulteert bij veel medewerkers in angst en stress.
Daarnaast treedt er bij een prestatiecultuur nog iets anders op: er ontstaan twee soorten van medewerkers: namelijk medewerkers die ‘slagen’ of medewerkers die ‘falen’.
Een prestatiecultuur creëert dus onbedoeld ‘winnaars’ en ‘verliezers’.
De ironie is dan ook dat een prestaties gerichte cultuur daarom misschien niet de beste, gezondste of meest duurzame manier is om de beste resultaten te genereren.

Groeicultuur
In een groeicultuur is er ook aandacht voor diepere kwesties die verband houden met hoe mensen zich voelen en hoe ze als mens tot resultaat komen. In een groeicultuur heeft (zelf)reflectie een belangrijke rol in het arbeidsproces en werken medewerker aan hun eigenaarschap en het erkennen van onzekerheden en tekortkomingen om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. De strijd om wie nou eigenlijk gelijk heeft, neemt af en er wordt meer energie gestopt in het ‘samen’ en in samenwerking. Hoe mensen zich voelen en empathie voor anderen kunnen opbrengen, wordt net zo belangrijk als hun prestaties, hun ervaring of hoeveel ze weten.

Groeicultuur, Hoe doe je dat?
Het ontwikkelen van een groeicultuur vraagt om een aantal voorwaarden:

  • Zorg voor een veilige omgeving waarin leidinggevenden als eerste bereid zijn om een open en kwetsbare houding aan te nemen en laten zien dat ook zij persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor tekortkomingen.
  • Geef ruimte aan feedback, door de hele organisatie heen, vanuit betrokkenheid met elkaar en om elkaar te helpen groeien en beter te worden.
  • Leg de focus op continu leren door nieuwsgierigheid en (persoonlijke) ontwikkeling. Fouten maken mág!
  • Neem iedereen mee in organisatieveranderingen, erken hierbij ieders (psychologische) weerstanden en los deze op.
  • Erken hierbij ieders persoonlijke mindset. Deze is voor iedereen anders. Met betrekking tot het thema van een groeicultuur kunnen we o.a. een ‘Fixed mindset’ en een ‘Growth mindset’ onderscheiden. Hou in gedachten dat ook een Fixed mindset goed kan werken in een groeicultuur! Natuurlijk is er ook geen sprake van ‘Goed’ of ‘Fout’!

Het model over mindsets is door Carol Dweck ontwikkeld. In deze Youtube wordt het verschil en het effect mooi weergegeven.  Wil je weten welke mindset jou het meest typeert? Doe dan hier de Growth – Fixed Mindset test .

Niet gemakkelijk
Vanzelfsprekend zijn resultaten en rendement ook van belang in groeiculturen. Naast het belonen van succes worden echter ook fouten en mislukkingen als waardevol gezien omdat ze zowel organisatie als medewerkers mooie kansen bieden om op individueel niveau en op teamniveau te leren en zich verder te ontwikkelen.

Woorden zijn echter ook hier gemakkelijker dan daden. Instinctief zijn we als mens namelijk allemaal geneigd om onze zwakheden en fouten te verbergen of te minimaliseren. We zijn bang om kwetsbaar te worden door de kritiek van anderen. We versmallen ons perspectief waardoor we vervolgens ook weer minder in staat zijn om het grote plaatje te zien. En dat laatste is nu juist super belangrijk om complexe uitdagingen op te lossen.

babysteps

Babysteps
Het creëren van een groeicultuur is dus niet iets wat je van de ene op de andere dag realiseert. In tegendeel. Het bouwen van een groeicultuur vraagt om eigenaarschap, focus en uithoudingsvermogen om de uitdagingen van de organisatie elke dag weer het hoofd te kunnen bieden en tegelijkertijd een ‘WIJ’ mindset te ontwikkelen bij je medewerkers.
‘Babysteps’ helpen je  hierbij. Begin gewoon vandaag, in je eigen denken, in je eigen functioneren, in je eigen team!

Doordenkertje
Een prestatiecultuur vraagt: “Hoeveel energie kunnen we mobiliseren?”. En het antwoord is:  “Slechts een gelimiteerde hoeveelheid”.
Een groeicultuur vraagt: “Hoeveel energie kunnen we vrijmaken?”. En het antwoord is:  “oneindig”.

Hoe verder
Hopelijk hebben we je weer weten te triggeren. Zo ja, dan  is onze dag weer goed :-).
Wil je verdere stappen zetten dan is er altijd ruimte voor jou in onze agenda.

Plan hier eenvoudig een 15 minuten gesprek in!

Tot ziens in Eindhoven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven