Appreciative Inquiry; de toon maakt de muziek!

Ontwikkeling door Waardering: Appreciative Inquiry!

organisatieverandering

Appreciative Inquiry

Een verandermethodiek die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en organisaties besloten liggen en die daardoor veel verder gaat dan de traditionele benadering van problem solving.
Appreciative Inquiry wordt ook wel omschreven als een ‘strength based’ verandermethode. In elke organisatie waar er zaken zijn die niet goed gaan, zijn er ook dingen wél goed gaan. Als je die als uitgangspunt neemt, focus je je op kracht in plaats van op tekortkomingen. Dit werkt niet alleen prettiger, het is ook veel effectiever! Je bouwt verder op wat er al is en wat wél al werkt. Je maakt datgene wat er al is dus ook meer waard.
Een Appreciative Inquiry is breed in te zetten, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van je team, je eigen loopbaan of functioneringsgesprekken met je medewerkers.

Het verhaal van de Cleveland Clinic

Begin tachtiger jaren kocht de Cleveland Clinic het tegenovergelegen Omni Hotel zodat familieleden van behandelde patiënten in de buurt van hun dierbaren konden blijven. Het voormalige low budget hotel werd fiks opgeknapt, maar aan management en staff veranderde niets. Ondanks de bouwtechnische upgrade bleef het management het hotel ook runnen als een low budget hotel. Service de samenwerking bleven ver onder de maat.
Om dit te verbeteren werd hulp gevraagd aan David Cooperrider die koos voor een andere aanpak. Cooperrider liet het managementteam in één van de tophotels van Chicago verblijven. De MT-leden kregen de opdracht om te onderzoeken wat dit hotel goed deed, waar de sterke punten zaten en wat hun ‘best practices’ waren.
Door deze opdracht dachten ze niet meer aan hun eigen hotel en werden ze geïnspireerd door enkel de bronnen van het succes, de sterke punten en de kracht van het betreffende hotel. Na een week ging het managementteam van het Omni Hotel opgetogen terug naar Cleveland en als vanzelf ontwikkelde het Omni Hotel zich vervolgens tot een **** hotel.

‘Positive Core’

Dit verhaal geeft de kern weer van Appreciative Inquiry: Hoe slecht of negatief de situatie ook is, elke organisatie of situatie heeft altijd een positieve kern!
Deze kern bevat alle sterke kanten van de organisatie, successen, leerervaringen, ontwikkelingen en top-ervaringen. Het positieve DNA dus.

“Appreciative Inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen”

David Cooperrider

Waarom?

Appreciative Inquiry brengt veranderingen tot stand voor draagvlak te ontwikkelen en optimaal gebruik te maken van de potentie, kracht en creativiteit van alle betrokkenen. Waar de traditionele probleemoplossing vaak al als geslaagd wordt beschouwd wanneer acceptabele resultaten zijn bereikt en er weer ‘rust in de tent’ is, gaat Appreciative Inquiry verder door aan te haken op de ambitie, mogelijkheden en dromen van mensen.
Door gebruik te maken van deze methode kom je tot buitengewone resultaten en boor je nieuwe mogelijkheden aan.

Hoe doe je een Appreciative Inquiry?

Allereerst: stop met de menselijke neiging om je te focussen op knelpunten en deze aan te gaan pakken, hoe lastig dit in eerste instantie ook is!

Lukt je dit, is het echt fun om een Appreciative Inquiry te doen omdat je je gesprekspartners meeneemt op de ‘reis’ in het ontdekken van mogelijkheden en ambities.
Appreciative Inquiry is daarnaast best eenvoudig. Je hoeft alleen maar de cyclus van de 5 V’s te onthouden en de vraagstelling die daarbij hoort:

  1. Vertrekpunt: Wat is het te veranderen onderwerp? Dit onderwerp moet gedragen en positief geformuleerd zijn. Je vraag hier: “Wat wil je méér?” of “Waar wil je méér van?”
  2. Verwonderen: Zoeken naar de positieve kern. Vraag naar beste ervaringen rond dit onderzoeksthema. Wat zijn de succesverhalen? Welke kwaliteiten zijn al gebleken? Wat voor top-ervaringen zijn er geweest? Waar zijn bouwstenen voor succes al aanwezig? Door hierop te focussen ontstaat er een gevoel waar de organisatie (of het team) echt toe in staat is. Het zelfvertrouwen groeit: “we kunnen dit al!” Je vraag hier: “Wat is het beste wat er nu al is?”
  3. Verbeelden: Welke toekomst wordt gewenst? Focus je hier op het verbeelden van wat zou kunnen zijn. Wanneer je stilstaat bij successen leidt dit bijna automatisch tot nadenken over de toekomst en over wat is er allemaal nog mogelijk is. Je vraag hier: “Stel je eens voor wat allemaal mogelijk is?”
  4. Vormgeven: Dit is de stap waarin ambities worden geformuleerd. In deze fase wil je komen tot een aansprekend een concreet toekomstbeeld over een vastgestelde periode, gebaseerd op hun droom. Vraag de ander naar z’n ‘droom’. Waar wil de ander over een tijdje staan? Formuleer dit in ambitieuze en haalbare termen. Je vraag hier: “Wat wordt je stip op de Horizon?”
  5. Verwerkelijken: Wanneer de ‘stip’ staat, is het een kwestie van het formuleren van de route daarnaartoe. Welke concrete acties moeten gezet worden? Waar beginnen we? Wie betrekken we erbij? Wie doet wat wanneer? Je vraag hier: “Wat gaan we vanaf nu doen?”
appreciatiev Inquiry

Tot slot

Er valt heel veel over Appreciative Inquiry te vertellen en we gaan er graag van uit dat we je in ieder geval nieuwsgierig hebben gemaakt.
We hopen verder dat je ermee aan de slag wilt. Het is beslist de moeite meer dan waard!

Wil je ermee aan de slag en er meer over weten?
Dat kan. Stuur ons gewoon een bericht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven