Sociale innovatie

Wanneer we spreken over innovatie, denken we vaak aan technologische innovatie.
De laatste 10 jaar echter horen we ook steeds meer over ‘Sociale innovatie’.

Wat is sociale innovatie?

Volgens Wikipedia is sociale innovatie: “Vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt in organisaties en door individuen, en wel zó dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van leven daarbij gebaat zijn.”

Met andere woorden: “medewerkers beter laten functioneren door hen maximaal in staat te stellen hun potentie, kwaliteiten en mogelijkheden op de werkvloer te laten gebruiken.”

Dit is echter iets waar wij in Nederland nog niet zo goed in zijn: uit onderzoeken blijkt namelijk dat we in organisaties niet meer dan 52% van het aanwezige potentieel van mensen gebruiken!
Sterker nog: er lijkt sprake van een innovatie paradox; het succes van innovatie binnen Nederlandse bedrijven wordt slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en voor 75% door factoren op het gebied van mens en organisatie.

Volgens onderzoekers als prof. Volberda (Erasmus University) moeten bedrijven dus veel meer inzetten op organisatie- en managementvernieuwing. Op sociale innovatie dus!

Dit nu gelezen hebbende: Vraagje tussendoor;
In hoeverre kunnen jouw mensen op de werkvloer hun ‘ei’ kwijt?

Anders inrichten

We kunnen binnen organisaties veel méér met onze medewerkers. Daarvoor moeten we onze organisaties echter anders gaan inrichten.
Op dit moment zijn echter veel organisaties (nog) erg hiërarchisch en Top down ingericht.
We zouden ze echter dusdanig moeten inrichten dat mensen er veel beter hun verantwoordelijkheid en creativiteit in kwijt kunnen.

Steve Jobs zei het al: “Het heeft geen zin om slimme mensen in te huren en hen vervolgens te vertellen wat ze moeten doen. We nemen slimme mensen aan zodat deze óns kunnen vertellen wat we moeten doen.”

Dit anders inrichten van organisaties zou ook landelijk op overheidsniveau moeten plaatsvinden, aldus professor Herman Wijffels (Universiteit Utrecht). Wijffels is daarnaast sterk voorstander van een innovatie in onderwijs; “Onderwijs zou anders ingericht moeten worden, namelijk gericht op de ontwikkeling van mensen en hun individuele talenten en het maximale halen uit hun mogelijkheden. Niet, zoals nu vaak gebeurt, op het fabriceren van een eenheidsworst.”

Hierbij hoort volgens Wijffels ook het herordenen van de sociale zekerheid. In de huidige vorm krijgen mensen wanneer ze werkloos worden een vervangend inkomen op voorwaarde dat ze (behalve naar een baan zoeken) niets anders doen.
“Je wil eigenlijk naar een situatie toe dat mensen een vervangend inkomen krijgen op voorwaarde dat ze zich ook verder ontwikkelen.”

Geen baan maar werk!
Een voorbeeld daarvan zijn 45-plussers die in de huidige arbeidsmarkt moeilijk aan de slag komen.
Zij zouden niet meer op zoek moeten gaan naar een baan, maar naar werk. De baan sterft namelijk uit!
Met name de ‘vaste’ baan is een uitvinding van de industriële revolutie. Toen bleek het handig om veel mensen tegelijk, langdurig en op dezelfde plek aan het werk te hebben.
Heden ten dage is dat voor de meeste werkzaamheden helemaal niet meer nodig, dus werkgevers geven steeds minder vaste contracten aan hun medewerkers.

Werk is veel breder. Werk in dit geval gedefinieerd als iets dat je goed kan en graag doet, en waar anderen jou voor willen betalen.
Wanneer je voor jezelf kan formuleren welke bijdrage JIJ kan leveren, en hoe je daar geld mee kan verdienen, dan heb je je eigen werk bedacht.
De manier waarop je dat werk gaat doen – vaste dienst, freelance, eigen bedrijf, bedrijf met een paar collega’s – kan dan eigenlijk van ondergeschikt belang zijn.

De essentie
De essentie van sociale innovatie: het mensen in staat stellen bij zichzelf eruit te halen wat erin zit op een manier die bij hen past en hen de meeste energie geeft.

Daarnaast is er een duidelijk verband tussen technologische innovatie en sociale innovatie: zonder sociale innovatie kun je technologische innovatie namelijk niet optimaal realiseren.

Bij W2 Insight zijn we dagelijks bezig met sociale innovatie. het zit in onze visie.
De kern in alles wat we doen is het organisaties in staat stellen om maximaal gebruik te kunnen maken van de talenten en de betrokkenheid van hun medewerkers
We helpen je graag om te inventariseren welke mogelijkheden er binnen jouw organisatie op dit gebied nog liggen.

Geboeid?
Wil jij ook binnen je organisatie ook méér met de kwaliteiten van je mensen bereiken?
Neem dan contact met ons op en schrijf hieronder een comment!

Tot slot nog een inspirerend filmpje van Herman Wijffels:

http://www.youtube.com/watch?v=v4OWpW4eb4w

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven