Shut up and listen!

Wanneer je iemand van gedachten wilt doen veranderen; Stop dan met praten en begin met luisteren.

We kennen het gevoel dat wij het absoluut bij het rechte eind hebben en dat de ander het helemaal verkeerd ziet.
Probeer nu maar eens even situaties te vinden waarvan jij met de beste wil van de wereld niet kunt begrijpen waarom mensen iets doen of denken.

Ik weet zeker dat je daar, net als ik, geen enkele moeite mee zult hebben.

Tijdens een van onze teamprogramma zat een leidinggevende met hetzelfde. Hij kon gewoon niet begrijpen waarom een medewerker zich vaak op de vrijdagochtend ziek melde om de maandag daarop weer gewoon te komen werken alsof er niets aan de hand was.
Ondanks diverse gesprekken verbeterde er ook niets. De medewerker beloofde telkens beterschap zonder vervolgens echter de daad bij het woord te voegen.
(NB. Verzuim oplossen? Lees ook dit artikel nog een keer!)

Standaard


Bij het overtuigen van de ander volgen wij vaak een standaard aanpak:
We zoeken naar de juiste argumenten of overtuigende feiten om de ander te overtuigen van onze zienswijze. Onze eigen zienswijze staat voorop en elk argument of tegenwerping van de ander proberen we te ontkrachten of om te buigen in ons voordeel.
Met mooie woorden noemen we dit: ‘discussie’.

“Wanneer je praat, herhaal je alleen maar wat je al weet. Wanneer je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.

Dalai Lama

tegelwijsheid luisteren

Covey


We luisteren helaas te vaak naar de ander met slechts de bedoeling om in zijn verhaal punten te ontdekken waar we het mee eens of mee oneens zijn . We luisteren ook naar de ander om ons voor te bereiden op wat we moeten antwoorden.
Stephen Covey zei ooit: ‘De meeste mensen luisteren niet met de bedoeling om te begrijpen, maar puur zodat ze kunnen reageren’.
Aan het niet goed (willen) luisteren ligt zodoende vaak angst ten grondslag. We zijn bang dat áls we luisteren, we niet in staat zijn voor onze eigen ideeën op te komen. Goed luisteren wordt zodoende onbewust geassocieerd met zwakheid.

Rijkdom


Luisteren is aandacht schenken aan de ander.
Luisteren betekent buiten je eigen interesses stappen, méér willen weten en je interesseren voor anderen.
Luisteren betekent niet alleen woorden horen maar ook de onderliggende behoeften en referentiekaders van de ander willen leren kennen.
Luisteren is het belangrijkste pad om van  ‘Mijn idee’ naar ‘Ons idee’  te gaan.

De beste manier om anderen te beïnvloeden is niet om ze jouw antwoord te vertellen maar, al luisterend naar elkaars behoeften, samen tot een antwoord te komen.

Wanneer je tegenstellingen duurzaam wilt oplossen, wil je dat zowel jij als de ander komen tot een gezamenlijk antwoord, een gezamenlijk perspectief en een gezamenlijk uitgangspunt. Echt luisteren brengt hier pure rijkdom zodra je dit onder de knie krijgt.

Oefening


De volgende keer dat je naar een vergadering gaat waar een belangrijke beslissing wordt genomen of een belangrijk onderwerp wordt besproken, kun je het volgende proberen:

Neem een vel papier en schrijf op de voorkant datgene wat je wilt bereiken of de ideeën die volgens jou de beste oplossing zijn voor kwesties op de agenda.  Op de achterkant van dit papier noteer je alle vragen die je wilt stellen om alle onderliggende feiten te weten te komen.

vragen stellen

Leidinggevende


De leidinggevende uit ons programma heeft deze oefening ook gedaan.
Hij noteerde op de achterkant van zijn aantekenpapier o.a. de volgende vragen:

  Welk probleem probeert mijn medewerker met zijn verzuim op te lossen?
  Hoe voelt hij zich wanneer hij zich ziek meldt en ik hem daar vervolgens op aanspreek?
  Wat doe ik volgens mijn medewerker in deze situatie verkeerd of onproductief?
  Waarmee zou ik mijn medewerker kunnen helpen zodat hij zijn verzuim kan stoppen?
  Welke oplossingen heeft mijn medewerker zélf misschien al?

Gevolg:  Alleen al het opschrijven ervan zorgde ervoor dat hij nieuwsgierig werd naar motivaties, behoeften en emoties van de medewerker. Het stellen ervan en het vervolgens open-minded naar het antwoord luisteren heeft er in deze situatie uiteindelijk ook voor gezorgd dat de kernreden van het verzuim door de medewerker boven water is gekomen en daarmee écht kon worden opgelost.

Win-Win dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven