Leiderschap en bedrijfscultuur

In de Video onder aan deze blog kun je een humorvol voorbeeld zien waartoe cultuurverschillen tussen mensen kunnen leiden en welke impact onze aannames, normen en waarden hebben op ons dagelijks gedrag en interacties met anderen. Wat vertelt ons dit over bedrijfsculturen? Een bedrijfscultuur beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van een onderneming. Bedrijfscultuur is dus iets om zeer serieus te nemen. Het aspect ‘cultuur’ gaat over de vraag hoe mensen met elkaar omgaan. Leiderschapsstijlen van managers zijn hierbij ook een aspect van een bedrijfscultuur omdat ook hier een vorm van omgang met mensen zichtbaar wordt. Vanaf de negentiger jaren heeft het cultuuraspect van organisaties steeds meer aandacht gekregen omdat gebleken is dat het door organisaties behaalde bedrijfsresultaat voor een belangrijk deel ook het gevolg is van de in stand gehouden cultuur. Het uitstralen van een positieve cultuur (ook Identiteit of Corporate Identity genoemd), is in deze tijd van Social Media voor veel organisaties zelfs van levensbelang geworden. Een positieve Corporate Identity is daarnaast tevens waardevol om je  te onderscheiden van concurrenten. Denk in dit kader maar eens aan voorbeelden als Albert Heijn en de plofkip, Banken en hun bonuscultuur, Oliemaatschappijen en vervuiling, etc.. Een bekend boek hier is dat van Edgar Schein: The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense About Culture Change Volgens Schein is bedrijfscultuur populair gezegd; ‘de collectieve mentale programmering, mindset of ziel van de organisatie die ontstaat vanuit de veronderstellingen die aan de basis liggen van het waarnemen, denken en handelen van mensen in de organisatie’. In de diverse definities die er van cultuur bestaan, zien we de volgende gemeenschappelijke kenmerken:
  • Cultuur wordt gedragen door mensen en door mensen gedeeld.
  • Cultuur is aangeleerd.
  • Cultuur is niet onmiddellijk zichtbaar.
  • Cultuur heeft een duurzaam, stabiel en moeilijk te beïnvloeden karakter.
Vaak blijft de cultuur binnen een organisatie impliciet. Waarden en normen kunnen immers als zodanig niet meteen worden waargenomen. Ze worden zichtbaar in gedragspatronen, de wijze waarop omgegaan en gecommuniceerd wordt met collega’s, managers, klanten, aandeelhouders, wetgeving enzovoort. Ze wordt zichtbaar in rituelen als maandelijkse borrel, bedrijfsuitjes, e-mail- en vergadergedrag. Ze wordt zichtbaar in geschreven en ongeschreven regels, voorschriften, do’s and dont’s. De cultuur kan ook op andere wijze zichtbaar worden, denk maar eens aan de verhalen, roddels en geruchten die binnen een organisatie de ronde doen. Niet in de laatste plaats zijn ook zaken als huisstijl, logo’s, huisvesting en interieur uitdrukkingsvormen van een bedrijfscultuur. Laten we het nu even over jouw organisatie hebben: Zoals hiervoor al aangegeven; de manier waarop stakeholders zoals klanten, (toekomstige) medewerkers en leveranciers naar jouw organisatie kijken, wordt steeds meer van levensbelang. Enkele vragen:
  • Welke  Corporate Identity wil jouw organisatie hebben? Hoe wil jij dat er tegen je organisatie wordt aangekeken?
  • Hoe denk je dat stakeholders in werkelijkheid tegen je organisatie aankijken? Hoe staat je organisatie in de buitenwereld bekend?
Ben je blij met de antwoorden die je jezelf hier geeft? We weten ook dat, wanneer je deel uitmaakt van een cultuur, het moeilijk om afstand te nemen en je eigen cultuur onder de loep te nemen. Vanuit ons specialisme; het optimaliseren van bedrijfsklimaat en –cultuur, helpen we je hier graag om in de spiegel te kijken en veranderingen door te voeren. Dan nog de beloofde humor ter afsluiting:  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven