Inspireren en motiveren

Wat heeft u het liefst? Gemotiveerd of Geïnspireerd? Onlangs lazen wij het prachtige boek van Ivo Valkenburg: ‘ Spirit in Finance’. Een boek, waarin Valkenburg spiritualiteit en geld met elkaar verbindt. In dit boek is een hoofdstuk gewijd aan Lance Secretan. Secretan was ooit CEO van Manpower en wist dit bedrijf uit te bouwen tot een wereldwijde organisatie met zo’n 72.000 medewerkers. Tegenwoordig adviseert en coacht Secretan een indrukwekkende lijst van mensen en bedrijven. Hij zet daarbij het verschil tussen motivatie en inspiratie scherp neer: “We halen de termen ‘motivatie’ en ‘inspiratie’ vaak door elkaar. Het woord inspiratie is afgeleid van het Latijnse ‘spirare’, wat ‘ademen’, ‘bezielen’ betekent. Inspiratie is het moment waarop je contact hebt met het onzegbare, spirituele in jezelf. Het is je creatieve essentie, harstocht en blijdschap die een golf van energie uit je hart doet stromen. Het is een innerlijk weten dat iedere motivatie te boven gaat. Motivatie daarentegen komt vaak voort uit angst. Motivatie zorgt voor een houding van tekort en zorg om jezelf; ‘Ik wil je gedrag met een beloning of aanmoediging veranderen. Als je de door mij bedachte doelstellingen haalt, dan heb ik bereikt wat ik wil en ben ik safe’. Wie motiveert, zorgt in de eerste plaats voor zichzelf. Wie inspireert, zorgt in de eerste plaats voor een ander. Motivatie komt voort uit angst. Inspiratie komt voort uit liefde. Het zijn bijna tegengestelde dingen. Inspiratie is essentieel als je anderen wilt helpen voldoening te vinden in hun leven en een constructieve maatschappij te scheppen. Inspiratie is een zorgende relatie met anderen waarvan de wereld beter wordt.” Hoe veel mensen doen er dagelijks niet hun best om anderen te motiveren? Ouders, leraren, managers ….…. Er wordt nogal wat af gemotiveerd. Maar waar loopt dat motiveren nu spaak? Waarom werkt het averechts? Lenette Schuijt, schrijfster van onder andere: ‘De kracht van bezieling’ schrijft daarover: “Het gaat er allereerst om mensen in beweging te krijgen. Dat wat iemand raakt, zet hem in beweging. Veel mensen die iemand anders in beweging willen krijgen, hebben geen enkel idee wat mensen beweegt. Daarvoor moet je je eerst verdiepen in de mens zelf.” Door mensen te willen motiveren, ga je eigenlijk voorbij aan een reeds aanwezige, intrinsieke motivatie van mensen. Door te willen motiveren, ontkent men eigenlijk het feit dat mensen al in beweging zijn. Dat raakt mensen en ze voelen zich niet serieus genomen. Elke verdere motivatie werkt tevens averechts. Wanneer je mensen echter ziet als bezielde wezens, dan ga je er vanuit dat er in ieder mens een kracht is, die hem of haar drijft. Die kracht kun je aanspreken en benutten echter uitsluitend als je de ander als een levend wezen met eigen drijfveren, gevoelens en ambities leert zien. Wanneer mensen die aansluiting met hun inspiratie vinden en van daaruit gaan werken, krijg je onverwachte en schitterende resultaten. Dan is er geen berg te hoog en geen beer op de weg die je nog tegenhoudt. Anderen inspireren begint bij jezelf. In hoeverre ben je zelf in contact met datgene wat je ten diepste beweegt? Alleen een geïnspireerd mens kan anderen inspireren. Iemand die zelf bewogen is door wat hij doet, kan de bewogenheid van anderen voeden en versterken. Wil jij ook geïnspireerd raken en anderen inspireren? W2 Insight helpt je graag bij het ontdekken van je eigen drijfveren en datgene wat je ten diepste beweegt. Vooral de mensen die zich tot nu toe bezig hielden met motiveren, ondersteunen wij graag met onze inspiratie. Hieronder staat een boeiende video van Lance Secretan over dit thema.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven