De 6 geheimen van een Top team

Team: 50% prestatie, 50% duurzaamheid

Meer met minder
Het behalen van resultaten is veruit het belangrijkste criterium waarop organisaties hun bedrijfsvoering inrichten. Organisaties willen veelal meer resultaat bereiken met minder mensen en middelen. Medewerkers moeten dan ook effectiever en efficiënter werken.
Sec de focus op deadlines en de te leveren prestaties is echter onmogelijk om vol te houden. Duurzaamheid is dus van groot belang. Met andere woorden: hoe creëer je de juiste randvoorwaarden voor je medewerkers zodat ze hoge prestaties neer kunnen blijven zetten? Hoe deze duurzaamheid te realiseren, willen we je laten zien door op 6 belangrijke vlakken de verschillen tussen een groep en een team inzichtelijk te maken.

1  Visie


Een groep ontstaat wanneer individuele medewerkers worden samengevoegd. Samenvoegen maakt de ‘span of control’ voor het management kleiner en zaken beter beheersbaar. Binnen een groep blijven medewerkers echter ‘los zand’ en zij ervaren weinig of geen onderlinge betrokkenheid. Men is vooral bezig met de eigen taak en er is weinig interesse voor kennis en taken van anderen. Integendeel: vaak ontstaan onderlinge concurrentie, wantrouwen en eigen koninkrijkjes.

Binnen een team beseffen de leden dat ze door samen te werken in staat zijn veel meer te bereiken. Er zijn gezamenlijke doelen die verbindend werken en die een voortdurende bron van inspiratie zijn. Teamleden spreken dezelfde ‘taal’ en zijn ervan doordrongen dat iedereen op z’n eigen manier bijdraagt aan het beste eindresultaat. Tot slot weten ze dat inzicht in elkaars competenties en taken zorgt voor samenwerking en synergie.

2  Tegenstellingen en conflicten


Overal waar mensen samenwerken, botst het wel eens. Binnen een groep spreekt men elkaar zelden rechtstreeks aan en wordt het oplossen van een conflict gezien als de taak van de leidinggevende.
De leden van een team voelen zich juist verbonden en nemen verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenwerking. In plaats van óver elkaar te praten, wordt er met elkaar gepraat. De leidinggevende wordt alleen ingezet als men er zelf niet meer uitkomt.

3  Leiderschap


Groepen worden aangestuurd vanuit controle. ‘Los zand’ als ze zijn, krijgen de individuele medewerkers instructies en deadlines van hun leidinggevende.
Teams en teamleden daarentegen, worden aangestuurd vanuit betrokkenheid. Teamleden voeren niet alleen hun taken uit, maar worden ook uitgenodigd om mee te denken over deze uitvoering en de doelstellingen voor het team.

4  Vertrouwen
Vanwege het ontbreken van cohesie geldt binnen een groep het principe: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’. Mede door de eerder genoemde onderlinge concurrentie en wantrouwen, zal men ook niet snel ‘het hoofd boven het maaiveld uitsteken’. Dit gaat dan weer ten koste van creativiteit en probleemoplossing.

Binnen een team wordt vertrouwen als een cruciale factor gezien en voortdurend geëvalueerd. In de teamcommunicatie wordt er naar elkaar geluisterd en waarderen teamleden elkaars verschillende meningen. Dit zorgt vervolgens voor een effectieve samenwerking, communicatie en het oplossen van problemen.

5  Ontwikkeling


Bij groepen ligt de focus op het (verder) ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de individuele taken. Medewerkers worden aangespoord om goed te presteren.

Ook binnen teams is het belangrijk dat taken goed worden verricht. Nog veel belangrijker echter is het ontwikkelen van soft skills bij de teamleden zoals samenwerking, communicatie, eigenaarschap en goed omgaan met feedback. Persoonlijke ontwikkeling is binnen een team net zo belangrijk als vaktechnische ontwikkeling.

6  Resultaat


Succes en resultaten zijn binnen een groep individuele aangelegenheden. Gezamenlijke resultaten worden niet ‘gevierd’ en feedback gaat vooral over waar het fout is gegaan en wat er beter moet. De resultaten van een groep worden met name toegeschreven aan de kwaliteiten van de leidinggevende.

Teams en teamleden zijn zich bewust van de onderlinge afhankelijkheid. Zij weten hoe belangrijk het trots te zijn op wat is bereikt. De leidinggevende van een team is ervan doordrongen dat het zijn belangrijkste taak is om de voorwaarden voor deze successen te scheppen en zo de teamleden te laten excelleren.

En nu jij!


Je hebt kunnen lezen wat de verduurzaming van samenwerking van mensen kan opleveren. Het biedt de organisatie belangrijke voordelen om te investeren in het ontwikkelen van teams.
Wanneer je kijkt naar de mensen met wie je samenwerkt. Is er dan sprake van een groep of van een team?
Bespeur je nu nog teveel kenmerken van een groep en wil je meer teamgevoel realiseren, klik dan gewoon hieronder op de button.

Ja, ik wil meer team! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven