Calibris

Als manager van Calibris Contract heb ik 5 jaar intensief mogen samenwerken met W2 Insight. Dit naar grote tevredenheid. W2 Insight brengt de kennis in die voor onze relaties van grote waarde is. Door het inzetten van een grote diversiteit aan methodieken, wordt er door W2 Insight voortdurend kwaliteit en maatwerk geleverd. Dit levert voor ons een grote toegevoegde waarde om met W2 Insight samen te werken omdat een zorgvuldige en correct uitgevoerde analyse tot een interventie leidt die werkelijk een verandering brengt. Een voorbeeld hiervan; een groot team wat verstrikt is geraakt waardoor pestgedrag is ontstaan, er niet meer geleerd kon worden, de sfeer negatief is en het verloop / verzuim toeneemt. W2 Insight heeft deze neerwaartse spiraal weten te stoppen en tevens de oorzaak ervan kunnen wegnemen.

Daarnaast heeft de ervaring van W2 Insight met mensen die wat aan de zelfkant van de samenleving dreigen te komen, een grote impact gehad op onze projecten waarbij mensen vanuit een uitkeringssituatie weer middels een werken-leren traject in de Zorg aan de slag konden.

Door de trainingen en coaching van W2 Insight konden deelnemers de obstakels die deze verandering in hun leven en sociale context teweeg brachten, uitstekend handelen.

De oprechte betrokkenheid van de coaches van W2 Insight en het aanreiken van de juiste coping strategieën, heeft er toe geleid dat alle mensen met succes de trajecten hebben doorlopen en nu een baan hebben.

Calibris kan W2 Insight van harte aanbevelen.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.

Opdrachtgevers die in onze aanpak geloven