W2 INSIGHT is actief op het gebied van de teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling in de meest ruime zin des woords. W2 INSIGHT werkt daartoe ook samen met diverse partners. De lijst van deze partners is op eerste verzoek verkrijgbaar. Dit privacy statement is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van W2 INSIGHT, zoals de uitingen via de door W2 INSIGHT geëxploiteerde website (hierna aangeduid als de “Website”) en de door W2 INSIGHT verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”);

Algemeen

W2 INSIGHT is de eigenaar en beheerder van de Website en de Nieuwsbrieven. W2 INSIGHT respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. W2 INSIGHT maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief u aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door W2 INSIGHT worden verkregen. Tot de persoonsgegevens die u actief aan W2 INSIGHT verstrekt, behoren onder meer de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan W2 INSIGHT kenbaar hebt gemaakt (bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsprocedure of in een contact met W2 INSIGHT). Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van W2 INSIGHT worden verworven, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die W2 INSIGHT verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals toezenden van de door u aangevraagde informatie, het plaatsen van uw commentaren en reacties, etc.)
 • om met u in contact te kunnen treden;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van W2 INSIGHT (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
 • om u te voorzien van informatie betreffende de vakgebieden van W2 Insight;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van W2 INSIGHT (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Website en de Nieuwsbrieven van W2 INSIGHT);
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van W2 INSIGHT:
Persoonsgegevens worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u W2 INSIGHT daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan W2 INSIGHT stelt.

De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief zal worden toegezonden aan (i) personen die zich via de Website  hiervoor hebben aangemeld en (ii) bestaande relaties van W2 INSIGHT. Het is daarnaast mogelijk dat W2 INSIGHT u als een bestaande relatie van hen aan het abonneebestand toevoegt. In dat geval ontvangt u hierover een bericht met daarin een  hyperlink waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in de Nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics op de Website

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoek meet, dan kan Google Analytics worden geblokkeerd door het downloaden van de tool http://www.dzw.gr/c1e3e. Het enkele gebruik van de Website betekent dat u toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 • W2 Insight gebruikt uitsluitend Google Analytics cookies en verklaart tot slot dat zij;
 • Een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
 • ‘Gegevens delen’ heeft uitgezet;
 • Geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.
Zie ook ons Cookie Statement.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan door W2 INSIGHT eenzijdig worden gewijzigd. W2 INSIGHT zal eventuele wijzigingen daarvan wel aan u bekend maken. Tevens kan W2 INSIGHT de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door W2 INSIGHT, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met W2 INSIGHT op het telefoonnummer 085 – 303 7125 of het e-mailadres [email protected]  Wijzigingen, indien toepasbaar, zullen op eerste verzoek worden doorgevoerd. Wilt u de verwerking van persoonsgegevens door W2 INSIGHT intrekken, zal dat op eerste verzoek gebeuren Uiteraard heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, mocht W2 INSIGHT onverhoopt ook in tweede instantie in gebreke blijven.

Verwerkers voor W2 INSIGHT

Met de volgende partijen zijn door W2 INSIGHT verwerkersoverenkomsten aangegaan:
 • Crovv Beheer BV Nederland te Tilburg
 • Personalcolor Nederland te Woerden
 • Inphos automatisering te Eindhoven
 • Bobmail Nederland te Tilburg
 • Oiduts te Eindhoven
 • Google Nederland
 • Mailchimp
  W2 Insight Torenallee 20 5617 BC  Eindhoven 085-3037125 [email protected]