Het programma ‘Top Team Transformatie’ is altijd taylor-made en beantwoord zo aan specifieke vragen en behoeften. Belangrijk te vermelden dat onze programma’s zijn opgebouwd volgens de methode van ‘blended learning’ omdat we jou en je medewerkers zo weinig mogelijk van de werkplek willen halen voor trainingsdagen of andere collectieve activiteiten.

Een Top Team ontwikkelen

Een gezond, productief team met een laag verzuim waarin men elkaar op een gezonde manier aanspreekt op wederzijdse verantwoordelijkheden.

Heldere en duidelijke communicatie en feedback staat centraal. Het team leert met respect, waardering, aandacht en begrip met elkaar om te gaan en optimaal te luisteren naar elkaar. Men spreekt elkaar daadwerkelijk aan op wat beter kan of niet goed gaat en waardeert vooral elkaars prestaties.

Jij en je team ontwikkelen een teamcultuur die gericht is op samenwerken. Daardoor stoppen je teamleden stoppen met klagen, ‘ja maar’ en wijzen naar anderen. De neuzen gaan dezelfde kant op. Je leert ook af te rekenen met eventuele ‘erfenissen’ uit het verleden. Al doende leren jij en je team eigen verwachtingen duidelijk te hebben en deze ook uit te spreken naar elkaar. 

Op het gebied van gedrag ontdekken jij en je team hoe de ander in elkaar zit en ga je begrijpen waarom de ander ‘doet wat-ie doet’. Hierdoor gaan jullie onderlinge verschillen juist waarderen en zien dat iedereen z’n eigen sterke eigenschappen en talenten heeft waarmee hij of zij bijdraagt aan het gehele team.

Je zult ervaren dat je teamleden verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen taken en targets. Je mensen gaan handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid en stellen zich telkens de vraag: “Wat kan IK hier verbeteren, doen, inbrengen of aan de kaak stellen?” Door elkaar hierin te coachen, gaan de teamleden elkaar daadwerkelijk helpen om eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Jij als Top Manager

Als manager leer je je team verder uit te bouwen tot een team dat het beste uit zichzelf haalt en waaraan jij op een coachende, zelfs dienende manier leiding kunt geven.

Je doet kennis en vaardigheden op die je helpen om je team te ontwikkelen tot een high performance team. Een dergelijk team zet prestaties neer die verwachtingen overtreffen omdat medewerkers optimaal samenwerken, het teambelang voorop stellen en het beste uit zichzelf en elkaar halen.

Je leert hoe je een basis van onderling vertrouwen creëert, waardoor je medewerkers op elkaar durven te vertrouwen, open en eerlijk zijn naar elkaar en daardoor ook op een constructieve wijze met conflicten kunnen omgaan.

Hierdoor ontstaat een open en positieve basishouding richting het werk of de teamdoelstelling en is er commitment naar elkaar.

Dit onderdeel van het programma helpt je de vaardigheid te ontwikkelen om een sterke betrokkenheid van je team te creëren en de focus te leggen op aandacht voor resultaten.

Hierdoor kun je potentiële problemen snel signaleren en oplossen. Ook leer je hoe je teamleden elkaar verantwoordelijk durven maken voor het (niet) behalen van resultaten door het creëren van hoge onderlinge maatstaven. Je team komt in een modus van continue zelfreflectie en het voortdurend leren van ervaringen gemaakte ‘fouten’.

Veranderen

Men zegt wel eens: ‘Verandering is de enige constante’. Iedereen wordt ermee geconfronteerd. Veerkracht en flexibiliteit zijn voortaan de sleutelwoorden!

Jij en je team leren anders omgaan met veranderingen en de ‘stress’ van veranderen in het voordeel te gebruiken. Dit houdt tevens in dat denken in de termen ‘goed’ of ‘fout’ voor jou en je team ophoudt te bestaan. Alles wat je teamleden zeggen en doen heeft namelijk een functie en is daarom waardevol.

  • Je leert persoonlijke weerstanden en emoties te herkennen en effectief ermee om te gaan: veranderingen worden voortaan als een positieve uitdaging gezien.
  • Je leert emoties en behoeftes van andere teamleden bij een verandering te erkennen en je krijgt zo een ongelooflijk krachtige leiderschapstool in handen.
  • Je bent in staat telkens duidelijk de urgentie van veranderingen te communiceren. Dit helpt je bij veranderende situaties telkens bij het krijgen van commitment van ieder teamlid.