Leiderschap begint altijd met persoonlijk leiderschap

Het aansturen van jezelf en  de leiding nemen in je leven. Dáár draait het om bij persoonlijk leiderschap Voordat je anderen kunt gaan aansturen, moet je immers eerst leiderschap in je eigen leven nemen.

Persoonlijk leiderschap start met aan het roer gaan zitten van je eigen leven waarbij je je focust op de zaken die binnen je eigen invloedsfeer liggen. Je kunt het negatieve gedrag van bijvoorbeeld je buurman niet veranderen. Je kunt wel besluiten daar voortaan op een productieve manier mee om te gaan.

persoonlijk leiderschap gaat over eigenaarschap. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag je eigen communicatie je eigen overtuigingen en voor de ‘plek’ die je zelf hebt ingenomen door te kiezen voor bepaalde verantwoordelijkheden of functie. Niets meer en niets minder.

persoonlijk leiderschap vraagt om lef, vooral te midden van je teamleden of andere vormen van sociale druk. Hoe assertief ben je en hoe goed bewaak je je eigen grenzen?  Kom je op voor je eigen mening terwijl je ook luistert naar andermans meningen en deze respecteert? Durf je anderen te confronteren? Hoe goed ben je in staat om uitsluitend gefundeerd tot een oordeel te komen? Ben je immuun voor vooroordelen?

Persoonlijk leiderschap betekent tot slot dat je jezelf ook voortdurend in de spiegel aankijkt, jezelf probeert te doorgronden en hierbij eerlijk en kritisch naar jezelf bent. “Wat doe ik goed en wat wil ik beter doen?”, “Waar heb ik goed gehandeld en waar niet?”

Zelfreflectie vraagt om lef, daarom noemen we dit ook “the breakfast for champions”