Personalcolor geeft een haarscherp beeld van hoe jij als persoon in elkaar zit, hoe jij je wilt laten zien in de wereld, waar jij energie uit haalt en wat jou energie kost. Het laat ook zien waar je voorkeuren liggen, waar jouw kwaliteiten het best tot hun recht komen en wat écht bij jou past. Dit beeld noemen we het ‘Zelfbeeld’.

Daarnaast wordt ook de essentiële vraag: “Hoe ervaren anderen mij?” met Personalcolor beantwoord. Dit beeld noemen we het ‘Feedbackbeeld’.
Om dit te bereiken is 360 graden-Feedback standaard bij Personalcolor ‘ingebouwd’.

Wanneer we doen wat we ‘normaal’ doen, creëren we een indruk bij anderen. Anderen gaan ons conform de indruk die ze van ons krijgen, ook behandelen.
Wat nu wanneer we je nu vertellen dat in slechts 23% van alle situaties je Zelfbeeld daadwerkelijk ook overeenkomt met je Feedbackbeeld?
Juist: in een overgroot gedeelte van je interacties met anderen krijg je dus een andere reactie dan je eigenlijk verwacht of wilt. Mensen reageren anders op jou dan je graag zou willen met alle gevolgen van dien. Let op; vaak merk je dit niet eens op dat moment maar zie je het terug in beslissingen die anderen nemen over jou als mens of in zaken waar jij een belang bij hebt.
Als medewerker krijg je misschien niet die promotie die je zo graag hebt, als leidinggevende lukt je misschien niet het gewenste gedrag bij je medewerkers te ontwikkelen (zonder dat je daar de reden van kunt achterhalen) of als verkoper krijg je misschien te vaak nét niet die opdracht.
Kun je je voorstellen hoe het je leven en werk gemakkelijker maakt wanneer je dit effectief kunt beïnvloeden?

Personalcolor is uiterst waardevol gebleken bij o.a. ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap, loopbaanontwikkeling, inhoud geven aan functioneringsgesprekken of het bepalen van persoonlijke ontwikkeldoelstellingen.

Teambuilding en teamontwikkeling

Met Personalcolor leer je dus jezelf en de ander helemaal kennen. Dit is niet alleen op individueel gebied van grote waarde maar ook bij het samenwerken in teams.
Hoe vaak gaat dat echter niet verkeerd!
Ook binnen teamprogramma’s is Personalcolor daarom ook een waardevolle tool die er telkens weer voor zorgt dat teamleden zichzelf alsook hun teamgenoten veel beter gaan begrijpen en waarderen.

Ieder teamlid ontdekt vanuit Personalcolor zijn/ haar eigen drijfveren, persoonlijkheid, voorkeursgedrag, persoonlijke sympathieën en antipathieën. Tevens raakt men bekend met die van de andere teamleden. De focus verschuift van het letten / reageren op andermans gedrag naar het waarderen van andermans kwaliteiten. Het team leert een gezamenlijke ‘taal’ te spreken.
Deze ‘taal’ vergroot het onderling vertrouwen (men leert elkaar immer heel goed kennen en waarderen) waardoor teamleden nóg gemakkelijker en beter gaan samenwerken. Daarnaast maakt die gemeenschappelijke ‘taal’ de onderlinge communicatie en het gebruiken van feedback stukken eenvoudiger.

Belangrijk om nog te vertellen is dat Personalcolor profielen nooit in termen van ‘goed’ of ‘fout’, ‘juist’ of ‘onjuist’ worden uitgelegd. Integendeel; deze profielen maken duidelijk waar ieders drijfveren en kwaliteiten liggen en geven een mooi inzicht op de gezichtspunten die mensen van nature innemen en die naar buiten komen in hun gedrag en op hun manier van communiceren.

Personalcolor profielen worden heel gemakkelijk via online vragenlijsten samengesteld. Hoe je Personalcolor ook inzet, waardevolle inzichten zijn telkens gegarandeerd!

Personalcolor is een product van Personalcolor Nederland. W2 Insight is geaccrediteerd partner.