Coaching is een mentale ondersteuning waarbij jij als coachee op een pro-actieve manier het beste uit jezelf haalt of lastige thema’s in je leven aanpakt. Bij de coaching van W2 Insight ben je erop gefocust om in je leven en werk maximaal te gaan voor jouw happiness, welzijn, balans, persoonlijke ontwikkeling, het ‘neerzetten’ van wat voor jou belangrijk is, ‘de koe bij de horens pakken’ of manieren te vinden v.w.b. het omgaan met lastige thema’s in je leven.

Vanwege het daadkrachtige karakter ervan, noemen we onze coaching dan ook ‘Performance Coaching’.

Coaching is een heel normaal iets en waardevol voor iedereen. Er zijn immers tal van situaties waarbij we een buitenstander met een frisse blik nodig hebben om ons te helpen anders tegen zaken aan te gaan kijken, ingesleten (denk)patronen te doorbreken of nieuwe wegen te ontdekken. Soms zelfs is het nodig dat iemand anders ons ook eens stevig confronteert met onszelf.

Einstein heeft dat ooit treffend gezegd:

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”

Bij W2 Insight richten we ons met onze coaching specifiek op degenen die vorm geven aan organisaties, te weten; eigenaren, directies, MT leden, leidinggevenden, teams en medewerkers.

Emoties en overtuigingen

Emoties horen bij ons mens-zijn en worden vooral merkbaar wanneer we met anderen samenwerken in teams en organisaties. Gaan we ineffectief met vooral onze negatieve emoties om dan ontstaan in toenemende mate conflicten, (werk)stress, slechte communicatie, boosheid of een gevoel van onmacht.

Een ‘negatieve spiraal’ ontstaat ook wanneer je bijvoorbeeld onvoldoende je ‘ei’ kwijt kunt, je ambitie steeds maar niet kunt realiseren of aanloopt tegen lastige thema’s in je privé leven.

Je hebt niet veel fantasie nodig om te beseffen wat voortdurende negatieve emoties doen met je levensgeluk en je effectiviteit van werken. Ook anderen kunnen hier de gevolgen van merken. Denk maar eens aan de kosten voor je werkgever. Alleen Stress is al in 30% van alle gevallen oorzaak van ziekteverzuim.

De ‘Winst’ van preventief denken

Als mens zijn we voortdurend preventief bezig. We verzekeren ons tegen schade, we sporten om fit en gezond te blijven en op allerlei manieren proberen we gevaarlijke situaties te voorkomen.

Op het mentale vlak zijn we helaas minder voortvarend. We overschatten geregeld onze mentale veerkracht en steken onze kop in het zand wanneer het ons emotioneel teveel wordt. Pas wanneer we écht geen uitweg meer zien of thema’s ons volledig boven het hoofd zijn gegroeid, zoeken we hulp. We willen immers niet meteen met onze ‘sores’ te koop lopen.

Achteraf beseffen we dan pas hoeveel dit alles ons gekost heeft. Niet alleen in stress, vermoeidheid, geluk en kwaliteit van leven maar ook in inzetbaarheid, prestaties, relaties en gemiste kansen.

Coaching als dé oplossing

Onderzoek laat zien dat coaching het meest effectieve middel is voor iedereen om het beste uit zichzelf te halen of om om te gaan persoonlijke levensthema’s.

Afhankelijk van hoe coaching wordt ingezet, ligt de focus op groei en ontwikkeling of wordt gericht gewerkt om bestaande (probleem)situaties afdoende op te lossen.

De thema’s die in de coaching besproken worden zullen telkens verschillen, het beoogde eindresultaat zal echter altijd hetzelfde zijn; optimaal leiderschap, optimale samenwerking, optimale communicatie, effectief grenzen kunnen aangeven, een juist verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, mensen die lekker in hun vel zitten en uiteindelijk een gezonde ontwikkeling van mens en organisatie.

Coaching thema’s

Enkele voorbeelden van coaching-thema’s:

 • Persoonlijke effectiviteit. Realiseren van doelen en resultaten.
 • Leiderschapsontwikkeling en effectief leiderschap.
 • Teamcoaching.
 • Ontdekken van kernkwaliteiten en het ‘beter uit de verf’ kunnen komen.
 • Werken aan persoonlijke en professionele blokkades. ‘Wat houdt me tegen?
 • Stressmanagement en beperkende overtuigingen.
 • Communicatie en assertiviteit.
 • Relaties met anderen.
 • Burn-out (preventie en herstel).
 • Loopbaanontwikkeling.
 • Thema’s op het gebied van zingeving, identiteit en persoonlijke uitdagingen.
 • Situaties waar knelpunten worden ervaren; bijvoorbeeld relatie, onzekerheid,
 • ‘Life events’ of terugkerende conflictsituaties.

5 P’s

Het succes van de coaching van W2 Insight ligt in een duidelijke en concrete aanpak. Wat het onderwerp ook is, we gaan to the point, ‘pakkend’, resultaatgericht, respectvol en vertrouwelijk met je aan de slag.

Op elk moment van de coaching weet je waar je mee bezig bent. en waarom. Je hebt a.h.w. een routekaart in de vorm van onze 5 P’s:

Perspectief: Waar wil je naartoe? Wat is belangrijk voor jou? Wat wil de organisatie of je team van jou?

Probleem of uitdaging: Waar loop je tegenaan? Wat wil je veranderen? Wat is voor jou een stevige uitdaging? Waarin wil je jezelf ontwikkelen? Wat zie je als lastig of misschien zelfs onoverkomelijk? Waarmee confronteren anderen je telkens?

Persoonlijkheid: Wie ben jij? Hoe zit jij in elkaar? Wat zijn je voorkeuren? Wat irriteert je? Wat past bij jou? En wat juist niet?

Persoonlijke verantwoordelijkheid:  Jij bent ‘accountable’ voor je eigen leven en je acties. Stel je eens de ‘power’ voor die je voelt wanneer je steeds kunt ‘staan’ waarvoor je wilt ‘staan’. Tijdens onze coaching word je je steeds verder bewust welke ‘plek’ je voortaan wilt innemen en waar anderen je ook op kunnen aanspreken.

Plan van aanpak: Welke concrete stappen kun je zetten? Wat kun je allemaal doen? Welke mogelijkheden heb je? Welke keuzes ga je ook daadwerkelijk maken? Wat ga je doen? Wie ga je hierbij betrekken? En …….. niet onbelangrijk; wat heb je al of waarin ben je al bekwaam?